“Η μόνη αναπηρία είναι όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν το ανθρώπινο δυναμικό.”

 Debra Ruh

Τι είναι η προσβασιμότητα

Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό έχει στόχο να καταστήσει δυνατή για όλους τους χρήστες -με ή χωρίς αναπηρία- την ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες και τις λειτουργικές δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα,προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν, να κατανοήσουν, να πλοηγηθούν και να αλληλεπιδράσουν με τον παγκόσμιο ιστό.

Στόχος του Open Pedia:

  • Ο σχεδιασμός υπηρεσιών και προγραμμάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς ανάγκες προσαρμογής
  • Η λειτουργικότητα των υπηρεσιών με σκοπό την δυνατότητα ατόμων με αναπηρία για επικοινωνία,πληροφόρηση και μάθηση.
  • Μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αυτονομίας και ασφάλειας του ατόμου σε σχέση με το ηλεκτρονικό μας περιβάλλον.
  • Η ισότιμη συμμετοχή των Αμεα στις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, εξυπηρετώντας κατα τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους.